Nova paraula…Atropellat: molt cansat, malmès, malalt.

Així estic jo de tant buscar parauletes i fote-tes.

EL RACÓ DE LES PARAULES OBLIDADES, d’Esther Bargalló

Ramon Noguera Palau

Compartir