« Cada estudiant hauria de tenir esmorzar i dinar gratuït a

 l’escola. Si els presos la tenen perquè els futurs docents,

 enginyers, artistes, químics, no?


Carl Sagan.

Ramon Noguera Palau

Compartir