Llampúdol

Llampúdol bord:  Arbust de la família de les ramnàcies  (Rhamnus 

ludovicisalvatoris),  de fulles el·líptiques i dentades, flors  

axil·lars 

grogues i fruits bacciformes negres, propi de les Balears. 

Compartir