Plafons per a la publicitat.

En la meua humil opinió crec que l’ajuntament hauria de posar una petita norma.

Regular una mida del cartell per a tothom i que els cartells que quedin repartits de manera uniforme, és a dir, com si fossin les rajoles de la nostra cuina, un al costat de l’altre i una sota l’altre. D’aquesta manera tot queda més repartit i un no agafa el lloc de l’altre, no com ara que el primer que arriba el posa on vol i no deixa lloc al següent, que si el vol penjar té que deixar mig cartell fora del plafó. Més ordenat més lloc per a tots. I ara que hi penso, penjats així a l’hora què els empleats de l’ajuntament facin neteja dels cartells vells no trauran els que estan en vigor..

I pel que fa els altres llocs on es pengen cartells fora dels plafons, parets i els llocs reservats per a l’ajuntament es te que evitar, encara que sigui un, el que ve al darrera, diu, mira tú aquí també es pot.. i apa, també el penjo, i paret bruta queda.

I per últim, creieu que hi ha prou plafons a la seu?

 

Ramon Noguera Palau

Compartir