Intradós

En aeronàtica Part inferior d’un perfil o d’una ala.

En arquitectura. Cara interior d’una volta, d’un arc.

Compartir