Fatic Amb accent i sense.

Fatic

1. n afany, aplicació, coresforç, dedicació, esforç, fatics, fatigues, força, interès, lliurament, malaveig, matament, pena, sacrifici, suada, suor, treball, maltret (antic), punya (antic) ‖ ANTÒNIMS: desinterès

Font :https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/paraula/fatic/

Fàtic | fàtica

adjectiu LINGÜÍSTICA Dit del mot, del signe, etc., que té la funció d’establir una comunicació, anomenada funció fàtica.

Font. Diccionari.cat

Ramon Noguera Palau

Compartir