Per una esquena saludable.

Mantenir-se dret, seure bé, postura al dormir (no dormir mai panxa a terra), doblegar els genolls per axecar pesos, encara que sigui poc pes; fer exercicis controlats per un professional.

Les empreses envasadores de diversos productes haurien de pensar amb les esquenes de tothom.

Des de fa molt de temps els paquets en general pesen massa.

Pes sac ciment – 50kg, ara crec que pesen 25kg

– sac llenya 25kg.

 – sac trumfes 20kg

–  sac 15 – 20 – 25kg

–  sac 25kg

–  bombona butà 16kg

–  oxigen 60kg.

– bidons per diferents liquats – 100, 50kg.

– motxilles escolars, culpa de pares i professors.

–  Caixes de diversos productes a l’engròs, peces de carn. – ?? kg.

Seria millor que les cosses fossin més repartides, perquè siguin d’un pes de uns 10kg, i que la gent no es fessin el valent.

Moltes empreses fan revisions mèdiques cada any, però no estaria malament que també un expert revisi la manera de treballar de l’empresa i donar indicacions de les postures més apropiades per a cada feina.

Pel bé de tots, hauria de ser obligat per llei.

 

Ramon Noguera Palau.

Compartir