Bot: Figa que encara no és madura.

EL RACÓ DE LES PARAULES OBLIDADES, d’Esther Bargalló – i a imartge

Ramon Noguera Palau

Compartir