Borrassa: Tela grossera de borra, de la mida d’un llençol gran, que 

serveix per traginar palla i, posat davall les oliveres i altres arbres.

EL RACÓ DE LES PARAULES OBLIDADES, d’Esther Bargalló – pexels

Ramon Noguera Palau

Compartir