No conec cap gos que sàpiga parlar. Però conec molta gent que sap bordar molt be.

RNP

Compartir