Baub/bauba: Que ha perdut la sensibilitat per efecte del fred molt 

intens.

EL RACÓ DE LES PARAULES OBLIDADES, d’Esther Bargalló

Ramon Noguera Palau

 

Compartir